EACVI TEACHING COURSE


"Multimodality Imaging in Emergency Cardiovascular Care"
  Beograd, Srbija
23. i 24. mart 2018.  
 
Program
Beograd, Hotel Crowne Plaza, 23. i 24. mart 2018.

organizovan u saradnji sa Ehokardiografskim udruženjem Srbije (ECHOS)
i Kliničko-bolničkim centrom Zemun
podržan od strane Udruženja kardiologa Srbije
Registracija Online
O udruženju
Kontakt
 
Drage koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će 23-24. marta u Beogradu biti održan kurs posvećen upotrebi različitih vidova imidžinga u dijagnostici i zbrinjavanju urgentnih kardiovaskularnih bolesnika. Kurs je najviše kategorije i organizuje ga Evropsko udruženje za kardiovaskularni imidžing (European Association of Cardiovascular Imaging, EACVI) u saradnji sa Ehokardiografskim udruženjem Srbije (ECHOS) i Kliničko-bolničkim centrom Zemun, a uz podršku Udruženja kardiologa Srbije.

  • Kurs se održava u hotelu Crowne Plaza, Beograd, 23-24. marta 2018.
  • Namenjen je svim kardiolozima, internistima, specijalistima urgentne medicine, anesteziolozima i lekarima na specijalizaciji koji se bave dijagnostikom i lečenjem urgentnih stanja u kardiologiji.
  • Tema kursa je izuzetno atraktivna i aktuelna i najveći evropski i domaći eksperti iz ove oblasti su već potvrdili svoje učešće, uključujući i predsednika European Association of Cardiovascular Imaging (Bogdan Popesku), predsednice radne grupe za MRI (Chiara Bucciarelli Ducci), nekoliko bivših predsednika EACVI i istaknutih članova EACVI borda, uz vodeće stručnjake za kardiovaskularni imidžing iz naše zemlje i regiona.
  • Ko-direktori kursa su Aleksandar N. Nešković i Bogdan A. Popescu
  • Moto kursa je "postupanje sa urgentnim kardiovaskularnim bolesnikom uz pomoć kardiovaskularnog imidžinga". Biće prikazani brojni ilustrativni slučajevi i predviđeno je mnogo vremena za iscrpnu diskusiju.
  • Predvidja se da će kursu prisustvovati 400-500 učesnika iz zemlje i regiona.
  • Kurs će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
  • Zvanični jezici kursa su srpski i engleski.
  • Kotizacija za učesnike kursa iznosi 100 evra (dinarska protivrednost). Kurs su podržale brojne farmaceutske i "device" kompanije i zainteresovani im se mogu obratiti za sponzorstvo, u koje može biti uključeno noćenje u Beogradu tokom trajanja kursa.

Pratite nas na našoj FACEBOOK strani


Aktuelni spisak članova ECHOS-a
Pristupnica za članstvo u ECHOS-u

Ukoliko Vam je potreban smeštaj u Beogradu tokom ovog kursa, molimo Vas da popunite dodatni formular za smeštaj i pošaljete ga faxom ili mailom: Fogg Travel Club eae2010@foggtravelclub.com

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju !

FOGG TRAVEL CLUB
Tel: + 381 11 33 44 080, + 381 11 32 44 220
Fax: + 381 11 32 48 636
E-mail: eae2010@foggtravelclub.com