5th school of Cardiac Diagnostics

Sjajna prilika za one koji zele da prošire znanje iz oblasti kardiovaskularnog imidžinga, i detaljnije se upoznaju za mogućnostima CT i MRI u kardiološkoj praksi.

Škola će se ponovo održati u Ljubljani, od 15. do 19. septembra 2021. To je on-site događaj. Registracija iznosi 700 € (sa PDV -om) i 360 € (sa PDV -om) za državljane. Taksa ne uključuje smeštaj, ali uključuje predavanja, ručkove, večere i pauze za kafu. Maksimalan broj učesnika je 30.

Registracija i informacije: info@cardiac-diagnostics.com