Kurs transezofagijalne
ehokardiografije

ECHOS KURS IZ SAVREMENE 2D - I 3D -TRANSEZOFAGIJALNE EHOKARDIOGRAFIJE
ECHOS TEACHING COURSE ON TRANSOESOPHAGEAL 2D AND 3D ECHOCARDIOGRAPHY

bt_bb_section_top_section_coverage_image
Poštovane kolege i dragi članovi,

Ehokardiografsko udruženje Srbije (ECHOS) se od početka svog osnivanja bavi edukacijom iz oblasti ehokardiografije. ECHOS, kao članica Evropske asocijacije za kardiovaskularni imidžing (European Association for Cardiovascular Imaging- EACVI), svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa EACVI smernicama.
Sadašnja praksa u gotovo svim Evropskim zemljama članicama EACVI, obuhvata nekoliko nivoa edukacije shodno važećim preporukama. Prvobitno je potrebna teorijska edukacija sa mogućnošću sticanja prvih iskustava na radu sa TEE simulatorima. Drugi nivo edukacije praktičan rad sa polaznicima, po tipu angažmana i odlaska proktora u centar, koji počinje rad sa ovom tehnikom. Poslednji nivo edukacije iz TEE je rad pri interventnim kardiološkim procedurama.

ECHOS-ov prvi kurs iz savremene 2D – i 3D – transezofagijalne ehokardiografije obuhvata teorijsku nastavu i rad na simulatorima po oblastima koje se prethodno teoretski obrade (17 predavanja, 6 radionica po 90 minuta na simulatorima i sesiju sa prikazima slučajeva iz svakodnevne prakse (program je u prilogu)).
Kurs se održava u Hotelu IN, Beograd tokom 08. i 09. decembra 2023. godine.
U izvođenju ovog kursa će učestvovati domaći i strani predavači sa višegodišnjim iskustvom iz ove oblasti.
Upustva za registraciju Članstvo – ECHOS (echoserbia.org)

Kurs je akreditovan od strane EACVI (European Association for Cardiovascular Imaging)

REGISTRACIJA

Za kurs transezofagijalne ehokardiografije

Registracija za ECHOS TEE kurs je završena.