ECHOS ŠKOLA

Osnovni Kurs
Transtorakalne Ehokardiografije

ECHOS osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije obuhvata teoretsku nastavu i praktičan rad u trajanju od 12 nedelja.

Teoretska nastava obuhvata 31 predavanje i 15 tutorijala koji su dostupni na ECHOS edukativnoj platformi polaznicima kursa.

Uz svako predavanje postavljen je test od 10 pitanja (ukupno 310 pitanja). Uslov za položen test je minimalno 60% tačnih odgovora. Testovi se mogu polagati do kraja kursa. Test se polazniku kursa “otključava” nakon odlslušanog predavanja. Potrebno je položiti sve testove. Uputstvo za polaganje testova pogledajte na sledećem linku:

UPUTSTVO ZA POLAGANJE TESTA
 • Testovi se polažu on-line (do kraja kursa).
 • Potrebno je 60 % tačnih odgovora, da bi se test položio.
 • Vreme po jednom pitanju je ograničeno na 6 minuta (dakle 60 minuta po testu).
 • Ako se ne položi iz prve, test se može polagati još 2 puta.
 • Potrebno je da se polože svi testovi do kraja kursa.
Od oktobra 2022. godine praktična obuka se obavlja u sledećim ehokardiografskim kabinetime u Srbiji:
https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2021/11/skola-ehokardiografije.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/09/izkvb-vojvodina.png

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodina

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/09/kbc-zemun.png

KBC Zemun

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/09/kbc-dragisa-misovic.png

KBC Dr Dragiša Mišović

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/09/kbc-bezanijska-kosa.png

KBC Bežanijska Kosa

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/09/vma.png

Vojnomedicinska akademija

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/09/kc-nis.png

Univerzitetski klinički centar Niš

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/10/tirsova_logo.png

Univerzitetska dečja klinika Tiršova

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/10/kbcz-logo-mali.jpg

KBC Zvezdara

https://www.echoserbia.org/wp-content/uploads/2022/10/logomali4.png

Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"

Tokom praktične obuke polaznik izvodi preglede pod supervizijom mentora i vodi log-buk. Potrebno je minimalno 100 pregleda.

Dinamiku praktične obuke i uputstvo za pripremu log buka pogledajte na sledećem linku.

UPUTSVO ZA IZRADU LOG BUKA
 • Tokom praktične obuke polaznik uči osnove ehokardiografskog pregleda pod supervizijom mentora i vodi elektronski log-buk (ako je tehnički nemoguće, onda u štampanoj formi).
 • Tokom prvog meseca praktične obuke polaznik uči osnovne ehokardiografske preseke i upoznaje tehnike pregleda (2D, M-mod, pulsni, kontinuirani i kolor dopler).
 • Tokom drugog meseca polaznik uz pomoć mentora počinje da piše ehokardiografski izveštaj posle svakog pregleda, a u trećem mesecu obavlja kompletan ehokardiografski pregled kod različitih patoloških stanja i fokusira se na završetak log buka (strukturu log buka videti dole).
 • Potrebno je minimalno 100 izveštaja o obavljenim pregledima polaznika pod supervizijom mentora.
 • Polaznik obavljene preglede evidentira u evidencionom listu, a izveštaje sakuplja u eletronskoj formi (pdf).
 • Svaki pregled se numeriše od 1 do 100.
 • Izveštaj se memoriše u digitalnoj formi (pdf).
 • Izveštaj ne sme da sadrži lične podatke pacijenta (ime, JMBG, adresu i sl) ili ako oni postoje ne treba da budu čitljivi (staviti masku/precrtati markerom).
 • Izveštaj sadrži datum kada je pregled obavljen i dijagnoze pacijenta.
 • Struktura izveštaja je u skladu sa EACVI smernicama za pisanje ehokardiografskog izveštaja i praksom ehokardiografskog kabineta gde se obavlja obuka.
 • Izveštaj potpisuje polaznik i mentor.

Struktura log buka:

 • normalan nalaz – max 30% svih izveštaja
 • disfunkcija LK (uključujući sve kardiomiopatije i ishemijsku bolest srca) – min 6 % svih izveštaja
 • infarkt miokarda (uključujući i komplikacije) – min 6% svih izveštaja
 • mitralna i aortna valvularna bolest (uključujući i veštačke valvule i endokarditis) -min 6% svih izveštaja
  urođene srčane mane – min 2% svih izveštaja
  bolesti aorte – min 2% svih izveštaja
 • bolesti desnog srca – min 2% svih izveštaja
  bolesti perikarda (uključujući i konstrikciju/tamonadu) – min 2% svih izveštaja
 • srčane mase /trombi – min 2% svih izveštaja

Uslov da polaznik dobije ECHOS diplomu o položenom bazičnom kursu transtorakalne ehokardiografije su položeni testovi i kompletiran log buk.

Cena kursa: 300 000 dinara (može se platiti u ratama) na račun udruženja ECHOS (165-26205-97 Addiko banka); svrha uplate: Edukacija iz bazične transtorakalne ehokardiografije (ceo iznos ili rata); primalac: Ehokardiografsko udruženje Srbije – ECHOS.

Zainteresovane kolege molimo da se jave mejlom na echocardio.serbia@gmail.com, kako bi na vreme obezbedili svoje mesto u željenom centru. Polaznik će biti obavešten svim oslobodnim mestima u trenutku prijave za kurs.

Tu smo da VAMA pomognemo da ovu divnu i korisnu metodu savladate na najbolji način i postanete odličan ehokardiografista