Kurs iz transtorakalne ehokardiografije

ECHOS od svog osnivanja organizuje osnovni kurs iz transtorakalne ehokardiografije.

U toku je kurs koji je počeo 16. januara 2023. godine.
Sledeći kurs će biti organizovan u aprilu 2023. godine!

Više o tome pogledajte OVDE