Obaveštenje za članove

Poštovani članovi ECHOS-a,

Drage kolege,

Obaveštavamo Vas da je tokom prethodne godine jedan deo članova usled tehničkih problema na serveru dobio obavest o aktivaciji ECHOS besplatne članarine.

Molimo Vas da zanemarite postojeću obavest i ukoliko niste aktivirate svoje aktivno članstvo plaćanjem godišnje članarine i popunjavanjem pristupnice dostupne na sajtu ECHOS a https://www.echoserbia.org/, kako bi ste ostvarili pristup sadržajima sajta i ostvarili pogodnosti koje nudi aktivno članstvo.

Vaš ECHOS