Članarine

1000,00 RSD
Godišnja članarina
Pristup svim sadržajima!
Godišnja članarina omogućava korišćenje svih edukatinih materijala kao i pristup virtualnim radionicama, vebinarima i online kongresima.
500,00 RSD
Godišnja članarina - Specijalizanti
Pristup svim sadržajima!
Godišnja članarina omogućava korišćenje svih edukatinih materijala kao i pristup virtualnim radionicama, vebinarima i online kongresima.