Članarine

1000,00 RSD
Godišnja članarina
Pristup mnogim sadržajima!
Godišnja članarina omogućava pristup virtualnim radionicama, vebinarima i online kongresima, ali ne obuhvata pristup osnovnom kursu transtorakalne ehokardiografije i materijalima koji se koriste za kurs.
500,00 RSD
Godišnja članarina - Specijalizanti
Pristup mnogim sadržajima!
Godišnja članarina omogućava pristup virtualnim radionicama, vebinarima i online kongresima, ali ne obuhvata pristup osnovnom kursu transtorakalne ehokardiografije i materijalima koji se koriste za kurs.
300.000,00 RSD
Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije
Osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije!
Pohađanje kursa obuhvata pristup osnovnom kursu transtorakalne ehokardiografije i materijalima koji se koriste za kurs.