Fabrijeva bolest

Poštovani i dragi članovi,

Naši lekari svakodnevno rade na podizanju svesti i edukaciji o bolestima, konstantnom unapređivanju i nadograđivanju znanja i veština.

Očekivana prevalencija Fabry bolesti u Srbiji je 250 pacijenata. U ovom trenutku u Srbiji je dijagnostikovano 34 Fabry pacijenata .

U saradnji sa kompanijom Takeda, a u cilju da što većem broju usko specijalizovanih, stručnih lekara koji se bave ehokardiografijom u Srbiji, bude dostupna edukacija o Fabrijevoj bolesti, napravili smo seriju stručnih video zapisa.

Predavači su stručnjaci iz ove oblasti, članovi ECHOS udruženja, koji kroz tematska predavanja, prikaze pacijenata iz svakodnevne prakse i konstruktivne primere daju odgovore na važna pitanja i dileme u vezi dijagnostikovanja, lečenja i daljeg praćenja pacijenata sa ovom retkom bolesću.

Imaćete priliku da pogledate seriju video predavanja naših eminentnih lekara na temu Fabrijeve bolesti.

Nadamo se da će vam pripremljeni materijali biti korisni i poučni, kao i služiti za bolju komunikaciju u ehokardiografskoj zajednici Srbije, formiranju smernica i olakšica u dijagnostičkom dugom putu ove retke bolesti.

Sigurni smo da ćemo zajedničkim naporima, entuzijazmom i radom dati šansu za normalan život Fabry pacijentima.

bt_bb_section_top_section_coverage_image