ECHOS kongres 2022

VAS POZIVA DA SE REGISTRUJETE

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da ćemo 3. kongres Ehokardiografskogudruženja Srbije -ECHOSerbia2022, sa temom
“Terapija vođena ehokardiografijom”, organizovati 7. i 8. okobra 2022. godine u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Očekujemo da će Kongres ECHOS-a 2022 biti jedan od centralnih kardioloških događaja u Srbiji ove godine.
Najveći evropski, regionalni i domaći eksperti su već potvrdili svoje učešće.

Tokom kongresa se organizuje međunarodni EACVI HIT kurs iz
FoCUS-a, koji je namenjen kardiolozima, internistima, specijalistima urgentne medicine, anesteziolozima i lekarima na specijalizaciji koji se bave dijagnostikom i lečenjem urgentnih stanja u kardiologiji.

Tokom kongresa će biti održana promocija knjige “Klinička ehokardiografija”, koju je ECHOS pripremio u saradnji sa najvećim domaćim i regionalnim ekspertima iz ove oblasti. Ovo je prva knjiga iz ehokardiografije na srpskom jeziku još od 1991. godine.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa maksimalnim brojem bodova (8 bodova za pasivno učešće, 13 bodova za predavače).

Kotizacija za učešće na kongresu iznosi 100 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-e na dan uplate).

Registrujte se

Program i sve dodatne informacije u vezi kongresa i registracije, možete pronaći na linku

Informacije

U nadi da ćete nam se pridružiti, srdačno Vas pozdravljamo,

Doc. dr Danijela Trifunović–Zamaklar i Prof. dr Zorica Mladenović

ko-predsednice Organizacionog odbora ECHOSerbia2022

Ass. dr Ivan Stanković i Prof. dr Aleksandar N. Nešković

ko-predsednici Naučnog odbora ECHOSerbia2022


Zahvaljujemo se na podršci


Tehnički organizator kongresa
FOGG TRAVEL CLUB

Novopazarska 42 | 11000 Beograd
+381 11 3344080 +381 11 3244220
Ivana Nikolić Naumoski +381 62 264089