Peti kongres Kardiovaskularnog Imidžinga u Srbiji – KIS

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Imamo zadovoljstvo da najavimo i da Vas pozovemo da učestvujete na Petom kongresu Kardiovaskularnog Imidžinga u Srbiji – KIS koji će se održati 21. aprila 2023. godine u Beogradu.

Ovaj program edukacije je akreditovan kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-92/23 na osnovu odluke br. 153-02-00789/2022-01 donesene 13.03.2023. godine sa 13 bodova za predavače i 8 za učesnike.

Program će obuhvatiti aktuelnosti u primeni najsavremenijih imidžing metoda koje se koriste u dijagnostici različitih kardiovaskularnih obolenja:

  • ultrazvuk ( 2-D, 3-D, intravaskularni)
  • kompjuterizovana tomografija
  • magnetna rezonanca
  • scintigrafija
  • pozitronska emisiona tomografija

Planirane su i sesije koje bi sagledale komparativne prednosti različitih imidžing tehnika u dijagnostici pojedinih oboljenja i pri donošenju terapijskih odluka,
stoga Vas pozivamo da prijavite slučajeve iz Vaše prakse.

Zadovoljstvo nam je da najavimo da će gosti kongresa biti Profesor Jose Luis Zamorano sa Univerziteta Complutense, Madrid, svetski ekspert u  ehokardiografiji i naš dugogodišnji prijatelj i Profesor Charalambos Antoniades sa Oksford Univerziteta, Direktor Centra za multidisciplinarni imidžing, koji se bavi istraživanjem u oblasti CT angiografije.

Pozivamo sve kolege kardiologe, radiologe, specijaliste nuklearne medicine da nam se pridruže u razmeni znanja i iskustva i u druženju na 5. KIS-u tog 21. aprila 2023.

S poštovanjem,
Prof. Ana Đorđević Dikić
Predsednik radne grupe za Kardiovaskularni Imidžing Udruženja Kardiologa Srbije

Organizacija: Radna grupa za Kardiovaskularni Imidžing Udruženja Kardiologa Srbije
Kotizacija: 100 evra (+PDV) za lekare, 50 evra (+PDV) za medicinske sestre i tehničare
(Jelena Stamenković email/tel: zivka.milicevic@gmail.com; 064-298-34-18)
Rezervacije smeštaja – Rubicon travel
(Mirko Levajac, email/tel: kongresi@rubicontravel.rs; 060-4141540)