Učite sa nama!

U saradnji sa kompanijom Takeda, a u cilju da što većem broju usko specijalizovanih, stručnih lekara koji se bave ehokardiografijom u Srbiji, bude dostupna edukacija o Fabrijevoj bolesti, napravili smo seriju stručnih video zapisa.

Predavači su stručnjaci iz ove oblasti, članovi ECHOS udruženja, koji kroz tematska predavanja, prikaze pacijenata iz svakodnevne prakse i konstruktivne primere daju odgovore na važna pitanja i dileme u vezi dijagnostikovanja, lečenja i daljeg praćenja pacijenata sa ovom retkom bolesću.

Imaćete priliku da pogledate seriju video predavanja naših eminentnih lekara na temu Fabrijeve bolesti.

Sadržaj pogledajte ovde.